Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων    
Βούρβαχη 16 - 11743 - Αθήνα
+30 210 3224 872

Χορηγίες

Οι δραστηριότητες του ΣΠΕΛ στηρίζονται αποκλειστικά στις συνδρομές των μελών του.

Ωστόσο απευθύνουμε δημόσιο κάλεσμα σε όσους θέλουν και μπορούν, Επιχειρήσεις, Φορείς, ΜΜΕ, να γίνουν Χορηγοί.

Η Χορηγία μπορεί να είναι Οικονομική, Επικοινωνιακή μέχρι και Εθελοντική εργασία.

Οι Χορηγοί θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν και να προβληθούν μέσα από την ιστοσελίδα του ΣΠΕΛ, από δελτία τύπου στα ΜΜΕ και από τις δράσεις του ΣΠΕΛ.

Τα λογότυπα και οι επωνυμίες των χορηγών θα προβάλλονται επίσης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΣΠΕΛ.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των χορηγών μπορεί να γίνει είτε μέσω mail είτε τηλεφωνικά στα γραφεία του ΣΠΕΛ»