Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων    
Βούρβαχη 16 - 11743 - Αθήνα
+30 210 3224 872

Όραμα - Αποστολή

visionΌραμα

Να αναδείξει τη σπουδαιότητα της θρέψης των φυτών μέσω των λιπασμάτων, με στόχο τη βιωσιμότητα της γεωργίας, την παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας παράλληλα με το σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφορική ανάπτυξη.

 

 

Αποστολή

  • προώθηση της ορθολογικής χρήσης Λιπασμάτων – Προϊόντων Θρέψης με στόχο τη βελτιστοποίηση των αποδόσεων των καλλιεργειών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αειφόρο ανάπτυξη
  • συνεργασία με τα κέντρα λήψης αποφάσεων, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, αντίστοιχους φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού
  • εκπαίδευση των Μελών, των Γεωτεχνικών και των Αγροτών σε θέματα του κλάδου
  • σύσταση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας για θέματα που αφορούν τον τομέα των Λιπασμάτων - Προϊόντων Θρέψης, φυτοχωμάτων και συναφών ειδών
  • διεξαγωγή ερευνών που αφορούν την αγορά των Λιπασμάτων
  • συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα